Vilka är kansliets besökstider?

Öppettider kl 11 - 15 Mån - Fre.

När har kansliet telefontid?

Telefontider kl 11 - 15 Mån - Fre.

Vilket är telefonnumret till kansliet?

08 550 135 05

trans mast col